SALT

, anglicky Strategic Arms Limitation Talks – jednání o omezení strategických zbraní; rozhovory o odzbrojení mezi USA a SSSR, zahájené v listopadu roku 1969. Na těchto základech podepsány dvě smlouvy: a) SALT I byla podepsána 26. 5. 1972 v Moskvě. Obě země se zavázaly udržovat maximálně dva systémy protiraketové obrany, dále byly stanoveny limity mezikontinentálních balistických řízených střel, atomových raketonosných ponorek a balistických řízených střel odpalovaných z ponorek. K smlouvě byl 3. 7. 1974 přičleněn doplněk, v němž se povolený počet systémů protiraketové obrany snižoval na jeden. Platnost SALT I byla omezena na 5 let, ale v říjnu 1977 se obě strany zavázaly dodržovat její podmínky až do podepsání SALT II; b) SALT II byla podepsána 18. 6. 1979 ve Vídni a zahrnovala limity nosičů i hlavic v celé oblasti triády a pravidla jejich modernizace. Byly stanoveny celkové počty raketových nosičů, počty nosičů s vícenásobnými bojovými hlavicemi, počty hlavic na nosičích s termínem platnosti od 1. 1. 1981 na dobu 5 let. Po sovětské agresi v Afghánistánu však Kongres USA odmítl SALT II ratifikovat a SSSR nesplnil snížení celkových počtů na stanovenou hranici. Prezident USA R. Reagan vyhlásil 27. 5. 1986 nulitu závazků (platnost smlouvy skončila 1. 1. 1986). Jednání o smlouvě SALT III byla nahrazena jednáními START.

Související hesla