Salve Regina

, Zdrávas Královno – jedna z nejstarších mariánských antifon. Z umělých zhudebnění textu je slavné např. zpracování G. P. da Palestriny.

Ottův slovník naučný: Salve Regina

Salve regina, mater miseriiordiae, lat., zdrávas královno, matko milosrdenství, a.tifona katol. církve k Panně Marii, pochodí bezpochyby ze stol.XI. (r. 1050) a složil ji buď Petrus Compostella neb Herm. Contractus neb Adhemar de Puy. Zpívávala se obyčejně ke konci bohoslužeb a při některých slavnostech, mimo dobu postní, teď však zpívá se od sv. Trojice do adventu a za doby postní. Pap. Rehoř IX. rozkázal r. 1239, aby S. r. odříkávala se denně po kněžských hodinkách. Výklad k a.tifoně této podal sv. Bernard.