Samádhi

, v hinduismu a buddhismu stav nejvyšší mentální koncentrace; vědomí je zcela oproštěno od subjektivního nazírání a dualistického vnímání skutečnosti a takto zklidnělé splývá s nadosobním univerzálním principem nebo (zejm. v nábožensko-filozofickém kontextu bhakti) s teisticky chápaným božstvem. Dosažení samádhi je podmínkou ukončení koloběhu existencí (viz též sansára); proto se termín samádhi užívá i ve významu smrt, po níž již nenásleduje žádné další zrození.

Související hesla