Šamil

, kavkazský kmenový vůdce; byl předákem odporu kavkazských národů proti ruskému panství v první pol. 19. století. V letech 1834 – 59 imámem Dagestánu a Čečenska. V období krymské války v letech 1853 – 56 podporován Brity a Francouzi. V roce 1859 zajat a poslán do vyhnanství do Kalugy. Zemřel cestou do Mekky.

Ottův slovník naučný: Šamil

Šamyl, Šamil, též Šemyl, t. j. Samuel, arab. Ben-Muhammed Šamyl,-Effendi, proslulý vůdce horalů kavkázských (*1797 v sev. Dagistáně – †1871 v Medině), byl od mládí nábož. blouznivcem a z prvních přívržencův učení, jehož tvůrcem byl Kazi-mulla. Nazývalo se miridismus a mělo za účel odstraniti neshody mezi sunity a šiity a horaly kavkázské sjednotiti proti Rusům podle zásad rovnosti republikánské. V bojích z toho mezi Rusy a horaly vzniklými vyznamenal se Šamyl,, jenž také r. 1834, nějaký čas po smrti Kazimullově, zvolen byl za imáma (t. j. duchovního i světského náčelníka) sekty miridistů. Šamyl, vznítil pak všeobecnou náboženskou válku proti Rusům, jimž připravil několik porážek a vždy vyvázl z nebezpečí tak obratně, že víra v jeho božské poslání byla upevněna a počet přívrženců jeho značně rozmnožen. Organisoval pak kolem r. 1843 svůj vlastní stát theokratický na podkladě demokratickém, jehož hlavním a sídelním městem učinil Dargo. Ale r. 1846 Rusové obnovili válku s větším úsilím, tak že Šamyl,, jejž štěstí počalo vůbec opouštěti, musil ustoupiti daleko do hor. Když r. 1852 převzal velení kníže Barjatinskij, vedlo se Šamyl,ovi ještě hůře, neboť v té době horalé přestali již věřiti v jeho božský původ a odpadali od něho. Následkem toho nemohl Šamyl, ani využíti oslabení rus. moci za války krymské. Po míru Pařížském kníže Barjatinskij vrátil se na Kavkáz a sklíčil Šamyl,a posléze tak, že se uzavřel se zbylými 400 bojovníky v horské pevnůstce Gunib. Avšak Rusům podařilo se 6. září 1859 vniknouti do ní, načež Šamyl, se vzdal. Obdržev od cara roční rentu 100.000 rublův, usadil se v Kaluze, později v Kijevě. R. 1870 vyšel na pouť do Mekky a v Medině zemřel. Jeden z jeho synů vstoupil do ruské armády.

Související hesla