Sánkhja

, nejstarší ze šesti klasických filozofických systémů hinduismu; v nejstarší systematické podobě dochována v souhrnu zv. Sánkhjakáriká (asi 3. stol. n. l.). Podle sánkhjy existují od věčnosti dva základní principy, hmota (prakrti; do jejího rámce patří i mysl a myšlení) a nekonečné množství individuálních, absolutně nečinných a neměnných duší (puruša). Oba principy jsou na sobě v duchu striktního dualismu zcela nezávislé. Puruša pouze pasívně reflektuje proměny hmoty, způsobené vzájemnou nerovnováhou jejích tří základních kvalit (čistoty, neklidu a temnoty); během reflexe vzniká zdánlivé pouto mezi oběma principy. Cílem sánkhjy je naplnit mysl poznáním absolutní odlišnosti obou principů a tím osvobodit duši ze zdánlivé vázanosti k hmotě. Pro své logické nedostatky sánkhja neobstála před kritikou a již během 1. pol. 1. tis. odumřela. Stala se však teoretickým základem klasické jógy a silně ovlivnila obecné náboženské a filozofické představy hinduismu.

Související hesla