Sankt Gallen

, město v severovýchodním Švýcarsku, správní středisko stejnojmenného kantonu; 70 600 obyvatel (1998). Průmysl textilní (výšivky), hutnický, potravinářský. Divadlo, muzeum. Vysoké školy. Historické památky: klášterní areál s trojlodním, pozdně barokním kostelem a barokní knihovnou s cennými rukopisy je od roku 1983 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. – Asi v roce 612 založena misijní stanice, od 719 benediktinské opatství (do 11. stol. nejvýznamnější středisko kultury a vzdělanosti severně od Alp; světově proslulá knihovna). Od roku 1206 místní opati říšskými knížaty. Město doloženo od 10. stol., od roku 1453 člen švýcarského spříseženectva. Od roku 1803 správní středisko kantonu. V roce 1805 zrušen klášter.

Související hesla