Sansára

, samsára – v indických náboženských a filozofických systémech převtělování, jemuž je podrobeno všechno živé. Charakter dalšího zrození (v podobě člověka, zvířete, rostliny), životních prožitků, ale též délka života jsou obecně určeny povahou minulých činů (karma), nikoli však v duchu absolutního determinismu. Cílem lidského snažení má být osvobození se (mókša) z nekonečného koloběhu existencí pomocí askeze, meditace či (v teistických systémech; viz též bhakti) oddanosti bohu. Konkrétní mechanismy sansáry a metody jejího ukončení byly různými školami chápány a vykládány různě.

Související hesla