Sansculoti

, příslušníci městské radikální lidové vrstvy za Velké francouzské revoluce. Od 1790 spolupracovali s jakobínskou levicí, 1793 – 94 byli oporou revoluční jakobínské diktatury. Nazýváni podle oděvu prostých lidí (nenosili módní kalhoty cullotes).

Související hesla