Santillana markýz de

, španělský básník; voják a politik. Hlavní představitel španělské renesanční poezie podle italských vzorů; psal i poezii dvorskou a mravoučné básně, některé i s použitím lidových přísloví. Autor vůbec prvního literárněkritického pojednání ve španělském jazyce.

Ottův slovník naučný: Santillana markýz de

de Santillana [-ljána] Iñigo Lopez de Mendoza, marques, učenec a básník špan. (* 1398 v Carrion de los Condes – † 1458 v Guadalajaře). Pocházel z vynikající rodiny kastilské a záhy účastnil se ruchu politického a válečného za Jana II. proti Juanovi Hurtadovi de Mendoza a Alvarovi de Luna tak, že mu král daroval město Jungueru. V bojích proti Maurům granadským v l. 1431 a 1438 nabyl titulu markýze de S. a za účastenství v bitvě u Olmeda (1445) proti králi navarrskému povýšen do stavu hraběcího s titulem Real de Manzanares. Po pádu Alvara de Luna S. stal se oblíbencem a prvním rádcem královým, ale po smrti Janově (1454) uchýlil se v ústraní a zabýval se výlučně pěstěním věd. Byltě S. humanista a učenec, jehož působení bylo značné. Předem přispěl ku přetvoření kastilské umělecké poesie dílem podle klassicko-učených vzorů italských, dílem podle pozdější provençalsko-katalanské poesie dvorní. Sám napsal několik děl jak prosou tak veršem a jsou jeho básně dílem didaktické, dílem lyrické. Z didaktických uvádíme: Proverbios čili El centiloquio (Sevilla, 1494), sbírku sta přísloví v osmiřádkových strofách; Dialogo de Bias contra Fortuna; Proverbios de gloriosa doctrina a Doctrinal de Privados; z lyrických náležejí Serranillas a jeho sonetty k nejstarším toho druhu v poesii španělské. Zajímavá jest jeho dialogická allegorická báseň Comedieta de Ponza, rimas meditas (vyd. Ochoa, Pař., 1844). Z prosaických spisů dlužno uvésti předmluvu jeho děl, poslaných connétablu donu Pedrovi portugalskému, jakožto důležitý dokument pro dřívější poesii španělskou, pak La lamentacion en prophecia de la segunda destruycion de Espańa a posléze sbírku Refranes que dicen las viejas tras el fuego. Díla S-nova vydal Amador de los Rios r. 1852 v Madridě, biografii napsal Quintana.