Šar planina

, pohoří na hranicích Jugoslávie a Makedonie; nejvyšší horou je Titov vrh, 2 748 m n. m. Stopy po ledovcové činnosti (jezera). Chov ovcí. Hydroelektrárny. Ložiska chromu.

Ottův slovník naučný: Šar planina

Šar planina, Šar-dag (starov. Skardos, Scardus), pohoří ve střední části poloostrova Balkánského na západním okraji massy Rhodopské. Táhne se směrem jz.-sv. mezi skleslinami tektonickými Metohijí a Tetovem, na jihozápadě souvisí s horskými hřbety v okolí jezera Ochridského, na severovýchodě spadá příkře ke Kačaniku v údolí Lepence. Nejvyšší vrcholy jsou Babašnica (2481 m) a Ljubotin (3050 m). Pohoří prozkoumáno nejnověji Cvijićem i Oesterreichrem, kteří zjistili na něm stopy dávného zalednění.

Související hesla