Sarasvatí Svámí Dajánanda

, indický náboženský a sociální reformátor hinduismu z Gudžarátu. Hlásal návrat k védám jako jediné autoritě, neuznával polyteismus, kastovnictví, dětské sňatky ani zákaz provdávání vdov. Založil Árjasamádž (Společnost Árjů) jako hinduistickou platformu indického nacionalismu. Hlavní dílo: Satjárthaprakáš (Světlo pravdy).

Související hesla