Sardinie

, italsky Sardegna – italský ostrov ve Středozemním moři; 23 813 km2, 1,6 miliónu obyvatel (1999). Hornaté vnitrozemí (La Marmora, 1 834 m n. m.). Hospodářsky zaostalá část Itálie. Pěstuje se pšenice, ječmen, vinná réva, olivy, tabák. Chov ovcí a koz. Rybolov. Těžba rud zinku, olova, mědi a železa. Průmysl hutnický, petrochemický, potravinářský. – Sardinie původně osídlena pravděpodobně iberskými kmeny (megalitické stavby, nuraghi). Od 9. stol. př. n. l. foinická, od 6. stol. př. n. l. řecká kolonizace. Kolem roku 238 př. n. l. Sardinie ovládnuta Římany, 445 n. l. Vandaly, 534 Byzancí, v 1. pol. 9. stol. Araby. V 11. – 13. stol. rivalita Janova a Pisy. 1326 – 1714 v držení Španělů, po míru utrechtském (1713) součástí Rakouska, v roce 1718 byla předána savojským vévodům. 1720 povýšena na království (viz též Sardinské království). Od 40. let 19. stol. centrum národního osvobozeneckého hnutí za sjednocení Itálie. Od roku 1861 součástí Itálie.

Související hesla