Sardinské království

, historický státní útvar v Itálii, který vznikl v roce 1720 připojením Sardinie k Savojsku výměnou za Sicílii. K Sardinskému království mimo Sardinie patřily Savojsko, Piemont, Montferrat, Alessandria a Nizza. 1792 Sardinské království ztratilo Savojsko a Nizzu ve prospěch Francie. 1808 všechny državy Sardinského království na pevnině okupovány Francií; po vídeňském kongresu v roce 1815 je však sardinský král Viktor Emanuel II. získal zpět. Navíc ovládl Janov a svrchovanost nad Monakem. 1848 vydána ústava a vytvořen první parlament. Sardinské království se stalo centrem risorgimenta a hlavním střediskem boje za sjednocení Itálie. V roce 1854 vypovědělo Rakousko Sardinskému království válku. Sardinské království v ní ztratilo Lombardii, 1860 postoupilo Francii Savojsko a Nizzu. V roce 1860 ovládla sardinská vojska v čele s G. Garibaldim celý poloostrov s výjimkou Benátek a Říma. Viktor Emanuel II. získal titul italského krále.

Související hesla