šarí'a

, arabsky správná cesta – systém islámských právních norem vyjadřujících Bohem daný Zákon. Jeho rozpracováním se zabývá právní věda (fikh). Viz též právo islámské.

Související hesla