Sásánovci

, íránská dynastie vládnoucí 224 – 651 převážně na území bývalé říše Achaimenovců. Navazovali na mazdaistické tradice. Říši založil Ardašír I. (vládl 226 – 241), který v roce 224 porazil posledního Arsakovce Artabana IV. a záhy rozšířil svůj vliv na celý Írán. Za vlády Šáhpura I. dosáhla říše Sásánovců největšího rozkvětu. Za Šáhpura II. rostl význam mazdaistické církve. Úspěšná byla rovněž vojenská střetnutí s Římem. Král Chusrau I. reformoval systém daní (stal se základem pro pozdější islámské daňové systémy), vojsko a administrativu. Chusrau II. válčil s byzantskou říší, ale po počátečních úspěších (dobyl Sýrii, Palestinu, Egypt i část Malé Asie) dovedl svou říši k totálnímu zhroucení. Sásánovská moc záhy poté podlehla islámské expanzi. Poslední členové rodu Sásánovců hledali azyl v Číně, odkud se marně pokoušeli o restauraci své moci.

Související hesla