šástry

, označení skupiny děl staroindické literatury charakteru buď odborného (např. Nátjašástra, obsahující základy staroindické estetiky a poetiky, Arthašástra, zabývající se politikou a správou státu, aj.), nebo normativního (četné dharmašástry kodifikující základní zásady náboženství, práva a morálky).

Související hesla