Satan

, časté jméno pro ďábla v Novém zákoně, vyjadřující podle původního hebrejského znění, že je protivníkem božích záměrů s lidstvem, protivníkem Ježíše Krista a protivníkem a svůdcem lidí. Křesťané věří v jeho definitivní porážku. Obdobná bytost vystupuje i v judaismu a islámu.

Ottův slovník naučný: Satan

Satan, satanáš, hebr., vlastně odpůrce, nepřítel; ďábel, hlava padlých andělů.

Související hesla