Šatt al-Arab

, společný dolní tok řek Eufratu a Tigridu na hranicích Iráku a Íránu; délka 195 km, průměrný průtok 1 400 m3/s. Ústí deltou do Perského zálivu. Do Basry je splavný pro námořní lodě.

Ottův slovník naučný: Šatt al-Arab

Šatt el Arab nazývají se řeky Eufrát s Tigridem po svém spojení u Korny. Viz Eufrát.

Související hesla