Savojská dynastie

, italský šlechtický a později královský rod; původem z Burgundského království. Hrabata (od roku 1416 vévodové) v Savojsku, 1418 získala hlavní větev savojské dynastie Piemont. Vévoda Amadeus III. (1383 – 1451) byl zvolen basilejským koncilem vzdoropapežem jako Felix V. (1439 – 49). V 16. – 17. stol. kolísala politika savojské dynastie mezi mocenskými vlivy Francie a Španělska. Utrechtským mírem z roku 1714 savojská dynastie získala království sicilské, které byla v roce 1720 nucena vyměnit za Sardinii (Sardinské království). 1831 nastoupila Karlem Albertem vedlejší linie savojské dynastie, která se zaměřila na liberální reformy a na sjednocení Itálie. 1861 – 1946 královská dynastie v Itálii.

Související hesla