Sbírka umění 19. stol. Národní galerie – Klášter sv. Anežky České

, expozice zaměřená na osobnosti a směry českého umění v 19. stol.; nachází se v Anežském klášteře. Stálá expozice představuje přední osobnosti a proměny českého umění 19. stol., stylové tendence klasicismu, romantismu, realismu, novoromantismu a symbolismu, vystavena jsou např. díla J. J. Q. Jahna, L. Kohla, J. Berglera, A. Machka, K. Postla, A. Mánesa, A. Kosárka, B. Havránka, J. Mánesa, J. Mařáka, K. Purkyně, V. Barvitia, A. Chittussiho, M. Alše, F. Ženíška, B. Schnircha, J. V. Myslbeka, Beneše Knüpfera (1844 – 1910), M. Pirnera, L. Marolda, H. Swaigera, J. Schikanedra, Gabriela Maxe (1840 – 1915), J. Maudera, Čeňka Vosmíka (1860 – 1944).