Sbor


1. hudba a) soubor pěvců k interpretaci vokální hudby, mužské, ženské, smíšené, dětské; b) hudební skladba určená k provedení pěveckým sborem s instrumentálním doprovodem i bez něho;
2. křesťanství místní společenství křesťanů v různých protestantských církvích. Má větší či menší míru autonomie (presbyteriáni, kongregacionalisté). Na jeho správě se podílejí farář či kazatel jako ordinovaný služebník církve a volení presbyteři. V Církvi československé husitské se slovem sbor označuje kostel;
3. vojenství nejvyšší operační stupeň armádní organizace, zahrnující několik divizí či brigád, posilové prostředky všech druhů vojska pozemního a jednotky logistiky. Do armádní organizace sbory zaváděny od pol. 18. stol., definitivně od napoleonských válek (armádní sbor, jezdecký sbor). Od 2. světové války zaveden i v organizaci letectva vojenského, námořní pěchoty a většiny druhů pozemního vojska. Armáda České republiky je tvořena dvěma sbory pozemního vojska, jedním sborem vojenského letectva a jedním sborem protivzdušné obrany.

Související hesla