Schaffhausen

, město v severním Švýcarsku na Rýně, správní středisko stejnojmenného kantonu; 33 700 obyvatel (1998). Průmysl hodinářský (luxusní výrobky), hutnický (hliník), elektrotechnický, textilní, chemický. Dopravní křižovatka. Historické památky (katedrála z roku 1103, pevnost Munot). U města Rýnský vodopád. – V roce 1049 založen benediktinský klášter, město od konce 12. stol., člen švýcarského spříseženectva od roku 1501.

Ottův slovník naučný: Schaffhausen

Schaffhausen, hl. město švýc. kantonu t. jm., 124 km na sv. od Bernu, na svahu pahorku sklánějícího se až na pravý břeh Rýna při ústí Durachy nebo Mühlebachu, 431 m n. m., stanice železniční trati z Kostnice do Basileje s odbočkou do Winterthuru a parníkové trati do Kostnice, na 47° 41' 51'' s. š. a 8° 38' 16'' v. d. Gr., má 15.801 obyv. (1903) a zachovalo ze všech švýc. měst nejlépe starobylý svůj ráz. Úzké jeho ulice, domy s vyčnívajícími vížkami pokryté dosud freskovými malbami, četné kašny zdobené sousošími dodávají mu charakteru města středověkého přes to, že staré hradby opatřené 6 branami a věžemi byly v poslední době zbořeny. Hlavní stavební památky jsou: kathedrála, nejstarší to chrám švýcarský vystavěný r. 1104 jako kostel opatství Všech svatých a nevkusně v XVIII. stol. obnovený, má gotickou hrobku s hroby přednich úředníků; kostel sv. Jana vystavěný r. 1120 a znamenitě zvětšený; nový katolický chrám gotický vystavěný r. 1886; radnice s poradní síní bohatě skulpturami ozdobenou; dále věznice, staré kasárny, nemocnice, museum s bohatými sbírkami historickými a starožitnickými a s městskou knihovnou o 30.000 sv., budova Imthurnea zřízená z odkazu bankéře Imthurna s divadlem, výstavním, koncertním a poradním sálem atd. Nad městem zdvíhá se na pahorku zajímavá tvrz Unoth nebo Munoth z XV. a XVI. stol., jejíž kulatá věž vypíná se nad mohutnými hradbami s obrovskými kasematami. Schaffhausen má dobré nižší školství, pak gymnasium a vyšší dívčí školu. Město jeví i čilý ruch průmyslový, tak zvláště tkaní a předení hedvábí a bavlny, dále má slevárny oceli, výrobu pilníkův a drátu, železničního materiálu, nábytku, hodin, hrnčířského zboží, lučebnin, cihel, tabáku a doutníků, piva atd. Hybnou sílu dodává Rýn zachvácený tu již proudem způsobeným blízkým mohutným Rýnským vodopádem. Čilý jest zdejší obchod knižní. Důležité peněžní ústavy jsou banka Schaffhausenská s kapitálem 2 1/2 mill. fr. a banka Kantonální s kap. 1 mill. fr. Přes Rýn vedou 2 mosty do vesnice Feuerthalenu. – Schaffhausen jest staré rybářské místo, které v XI. stol. náleželo opatství Všech svatých, jsouc takto bezprostředně podřízeno císaři. Časem město z područí opatů se vymanilo, r. 1330 však upadlo pod panství Habsburků. R. 1454 Schaffhausen připojilo se k švýcarským spolčencům a r. 1529 přijalo reformaci. R. 1799 zvítězili zde Rakušané nad Francouzi, při čemž spálen proslulý 364 stopy dlouhý most přes Rýn.

Související hesla