Schaller Jaroslav

, český historik a topograf; piaristický duchovní. Autor topografických a historických prací, z nichž vyniká 16svazkový vlastivědný popis Čech (Topographie des Königreichs Böhmen), první dílo svého druhu v Čechách.

Ottův slovník naučný: Schaller Jaroslav

Schaller Josef František Jarosl. (* 6. břez. 1738 v Konopišti – † 6. led. 1809 v Praze). R. 1753 vstoupil do řádu piaristského a učil na rozličných školách řádových. V l. 1766 – 71 a pak od r. 1775 až do své smrti byl vychovatelem v Praze v rodině hraběte z Nostic-Rhieneků. Vědecký ruch pražský působil také na Schallera a přiměl ho k literární produkci.Jeho stará záliba v historii a geografii byla oživena stykem s Pelclem, Dobrovským, Dobnerem, s nimiž obcoval buď v hraběcím domě anebo v piaristské kolleji. Schaller ve věku skoro čtyřiceti let začal sbírati materiál k svému prvnímu a zároveň nejdůležitějšímu dílu, k Topografii. Podařilo se mu přemoci počátečný odpor a nedůvěru a zajistiti si podporu úřadů duchovních i světských, které mu ochotně dodávaly potřebný materiál. Dílo vyšlo v l. 1785 – 91 pod titulem Topographie des Königreiches Böhmen v 16 dílech a přes všechny své vady, z nichž nejvíce vyniká Schallerova nekritičnost, s jakou přijímal materiál od úřadů mu zaslaný, dočkala se záhy velikého odbytu, tak že r. 1791 první svazky musily býti tištěny znova. Vedle tohoto hlavního svého díla Schaller napsal ještě: Beschreibung der Hauptstadt Prag (Praha, 1794 – 97, 4 sv.); Kurzgefasste Beschreibung von Prag (t., 1798; je to výtah z díla předešlého); Gesch. der k. k. Bücherzensur (t., 1796); Kurze Lebensbeschreibungen gelehrter Männer aus dem Orden der frommen Schulen etc. (t.,1799); Neuverfertigtes Catastrum des Königreichs Böhmen (t., 1803); Gedanken ü. die Ordensverfassung der Piaristen und ihre Lehrart (t., 1805). J. F.

Související hesla