Scheiner Josef

, český právník a politik. Od roku 1879 činný v Sokole (spolupracovník M. Tyrše); od 1898 starosta pražského Sokola, od 1906 starosta České, od 1918 Československé obce sokolské, 1908 zakladatel Svazu slovanského sokolstva. 1914 zapojil sokolské organizace do odbojové činnosti a podílel se na založení Maffie. 1918 člen předsednictva Národního výboru. 1918 – 19 inspektor československé armády.

Ottův slovník naučný: Scheiner Josef

Scheiner Josef, právník čes. (* 21. září 1861 v Benešově). Studoval na tamním gymnasiu piaristů, později na akad. gymnasiu a I. reál. gymnasiu v Praze. Právnická studia konal na pražské universitě, kdež byl r. 1889 prohlášen za doktora práv. Potom byl koncipientem v advokátních kancelářích dra Beneše, dra Čížka a dra Tondra, načež r. 1893 otevřel vlastní kancelář v Praze. Přispíval do »Právníkæ a do »Právnických Rozhledů«, v nichž rediguje Hlídku rozhodnutí nejv. soudního dvoru. Vedle praxe advokátní věnuje se činně ruchu sokolskému. R. 1884 stal se cvičitelem, r. 1890 jednatelem, r. 1895 náměstkem starosty a r. 1898 starostou »Sokolæ pražského. Od r. 1887 rediguje časopis »Sokol«, v němž uveřejňuje vlastní své práce z oboru dějin a povšechného významu Sokolství. Jest přispěvatelem »Ottova Sl. Nauč.«. Vydal: Dějiny Sokolstva v prvém 25letí; Dějiny cvičení v starém věku; Ve stopě Tyršově; Tyršovy Úvahy. Ve »Sborníku sokolském« podává od r. 1894 přehledy výroční činnosti sokolské. V l. 1895 – 99 byl členem sboru obecních starších za Nové město pražské, r. 1895 členem výkonného výboru Národopisné výstavy v Praze a jest předsedou Slovanského klubu. Dr. N.

Související hesla