Schematismus

, způsob literární tvorby, která zjednodušovala, a tím i zkreslovala skutečnost a její jednotlivé jevy; vznikl v 1. pol. 50. let 20. stol. a byl výrazem voluntaristického pojetí života a tvorby i sociologického pojetí třídního zápasu. Za schematická díla byly označovány povrchní, neživé, vykonstruované výtvory, které se podřizovaly mravním, politickým nebo ideologickým příkazům – schématům, jež ovlivňovala celkový průběh děje; postavy reprezentovaly např. jen kladné a záporné síly politického boje. Ve schematickém díle hrál též roli happy end, který měl naplňovat určitý, předem daný společenský ideál.

Související hesla