Schönberg Arnold

 (23.7kB - 236×307px)

, rakouský skladatel, pedagog a hudební teoretik; profesor na Pruské akademii umění v Berlíně. Od roku 1933 žil v USA. Zakladatel tzv. druhé vídeňské školy; jeho tvorba měla vliv na celou evropskou hudbu. Ve své tvorbě zprvu navázal na pozdní romantismus, pak prošel atonálním obdobím, po roce 1920 dospěl k dodekafonii. Z díla: smyčcový sextet Zjasněná noc, kantáta Písně z Gurre, symfonická báseň Pelléas a Mélisanda, Pět orchestrálních skladeb, monodrama Očekávání, melodramatický cyklus Pierot lunaire, hudební drama Šťastná ruka, kantáta na vlastní text Ten, který přežil Varšavu, nedokončená opera Mojžíš a Áron, teoretické práce (Harmonielehre – Nauka o harmonii).

Související hesla