Schulz Josef

, český architekt a restaurátor; profesor na české technice v Praze, člen České akademie věd. Studoval na Akademii ve Vídni a v Itálii. Vycházel z italské a české renesance, ovlivněn vídeňským historismem. Jeho stavby se vyznačují strohostí a přesností. Spolu s J. Zítkem vyhrál soutěž na stavbu Rudolfina v Praze, rekonstruoval požárem zničené Národní divadlo v Praze, ve stavbě Národního muzea upřednostnil reprezentační hledisko před funkčností. Větší smysl pro harmonický účinek projevil při stavbě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Činný i jako restaurátor (obnovil sgrafita Schwarzenberského paláce v Praze na Hradčanech a zámky Stránov a Vrchlabí).

Ottův slovník naučný: Schulz Josef

Schulz Josef, vynikající architekt čes. (* 11. dub. 1840 v Praze). Absolvovav polytechniku v Praze a c. k. akademii výtvarných umění ve Vídni, byl v l. 1864–68 assistentem architektury na české technice v Praze. Stráviv potom 2 léta na studijní cestě po Italii, vrátil se r. 1871 do Prahy a prakticky působil jako samostatný a vynikající architekt. R. 1874 stal se odborným učitelem na zlatnické škole v Praze, která hlavně jeho působením vynikla nad průměr škol podobných. R. 1877–78 byl supplentem, r. 1878 řádným professorem architektury na české technice tamtéž. R. 1884 obdržel rytíř. řád cís. Frant. Josefa za vnitřní přestavbu »Národního divadlæ a r. 1885 titul c. k. vládního rady za dostavění »Rudolfinæ. Jest řádným členem České akademie věd a umění v Praze, od r. 1902 členem »Umělecké rady« ve Vídni. Jest dále čestným členem spolku »Cercle artistique et littéraire de Bruxelles« a »Spolku vlasten. přátel umění v Čechách«, artistickým rádcem c. k. musea pro obchod a průmysl ve Vídni, členem kommisse pro úpravu Karlšteina, zemské kommisse divadelní, kuratoria a správního výboru umělecko-průmyslového musea v Praze, členem ředitelstva a uměleckého odboru Spolku pro dostavění chrámu sv. Víta. Jest tvůrcem Musea království Českého (1884–91), Umělecko-prům. musea v Praze, přestavby Národního divadla, gotického kostela v Maršově, gotické hrobky hr. Buquoie v Nov. Hradech i úpravy repraesentačních místnosti téhož v paláci na Malé straně v Praze. Restauroval: zámek Stranov (renais.-got.); kostel v Uherském Hradišti (barok.); zámek na Hrubé Skále a palác Valdšteinský v Praze, kdež hlavně znovu upravil místnosti vévody Fridlandského. Vedle četných intérieurů (pal. Lannův v Praze, Gröbeova villa atd.) pochází od něho mnoho všelikých děl uměleckoprůmyslových. Napsal též řadu odborných pojednání v listech českých i německých.

Související hesla