Schwarzenberg Karel Filip

, rakouský polní maršálek. Od roku 1788 sloužil u jezdectva, 1796 generál. 1808 – 09 rakouský vyslanec v Petrohradě, 1809 – 12 v Paříži. Zúčastnil se rakousko-francouzské války 1805, kde se mu podařilo uniknout z Ulmu. 1812 velitel rakouského pomocného sboru proti Rusku. Ve válce 1813 – 1814 vrchní velitel spojeneckých vojsk; zvítězil u Lipska, obsadil Paříž. V květnu roku 1814 odešel z veřejného života.

Související hesla