Scientismus

, z latinského scientia - vědění; přesvědčení o výlučném postavení vědy; přecenění funkce vědy v systému kultury. Jen vědecké poznání je relevantním poznáním, lidé i společnost se mají řídit pouze jeho výsledky. Scientismus přehlíží, že člověk se téměř vždy rozhoduje bez úplné informace, jeho jednání je tudíž do značné míry nejisté a riskantní; musí za ně nést vlastní odpovědnost. V současnosti je scientistický přístup kritizován zejm. myšlenkovými směry postmoderny. V teorii vědy je scientismus pozice, která za kritérium vědeckosti považuje metody přírodních věd (viz pozitivismus).

Související hesla