Scirocco

, teplý a vlhký vítr na přední straně tlakových níží v oblasti Středomoří.

Ottův slovník naučný: Scirocco

Scirooco. [širòko], it., slove v zemích románských dusný deštivý vítr jižní, vyskytující se nejčastěji v chladnější době roční naproti suchému a chladnému větru severnímu. V Jaderském moři scirooco přichází od jv. a jeho protichůdcem jest maestro, vítr sz., jenž přináší pěkné počasí a vane nejpravidelněji v létě. – Scirooco nazývá se též místní vítr neobyčejně horký a suchý, který vyskytuje se občas v již. Italii, na sev. pobřeží Sicilie a na pobřeží alžírském a jenž podobá se alpskému föhnu. Jest to vítr pocházející z teplých končin a řítící se s prudkostí bouře s vrcholů hor anebo z pokraje vysočin do nižších poloh. Při tomto klesání teplota jeho stoupá o 10–15° a vlhkost neobyčejně se zmenšuje; listí stromů jeho působením vadne a opadává. Na jv. pobř. Španělska suchý a horký vítr dostavující se z Alžírska nazývá se levèche. Ag.