Scorel Jan van

, nizozemský malíř a grafik; první holandský malíř 16. stol., který podlehl vlivu italské renesance. Autor krajin a podobizen v duchu nizozemské tradice, činný i jako architekt. Z díla: David a Goliáš, Konstantinova bitva.

Ottův slovník naučný: Scorel Jan van

van Scorel Jan, také Schooreel, Schoorl, Schorel [skorl], holl. malíř (* 1495 ve Schoorlu [Scorelu] u Alkmaaru – † 1562 v Utrechtě). Navštěvoval latinskou školu v Alkmaaru, ale r. 1509 vstoupil do učení k haarlemskému malíři Willemu Corneliszovi. R. 1512 přešel k Jakubu Corneliszovi staršímu do Amsterdamu, načež studoval v Utrechtě u Jana Mabusa. Odjel pak do Kolína n. R. a do Špýru, kde studoval perspektivu, a posléze učil se u Alb. Dürera v Norimberce. Chtěje se vyhnouti tehdejším třenicím náboženským odebral se do Korutan, kde maloval proslulý svůj obraz Sv. rodina (v kostele v Obervellachu). R. 1520 byl v Benátkách a účastnil se pouti do Sv. země, odkudž přinesl si četné studijní kresby. Po třech letech vrátil se do Italie a odtud do vlasti, kde žil v Utrechtě. Z obrazů jeho uvádíme: Květná neděle, s Jerusalemem v pozadí; Křest Kristův, jehož mnohé postavy jsou však pouhými kopiemi Raffaela; Adam a Eva (mus. v Haarlemu); Maria Magdaléna (Amsterd.); Kristus mezi lotry; Sv. Cecilie (obé v Utrechtě). Veliký oltářní obraz, malovaný pro marianský kostel v Utrechtě, koupil Filip II. r. 1459 a odvezl jej do Španěl. V Amsterdamě jsou ještě jeho: David a Bat-šébá; Šalomoun a královna ze Sáby. Antonio Moro, S-ův žák, maloval jeho podobiznu. S. zaváděl do umění hollandského formy italské, ale nikoli k valnému prospěchu domácího malířství. Však také nejlepší jsou jeho portraity, na nichž vliv italský nejméně jest patrný; uvádíme v té příčině portrait jeho milenky Agaty van Schoenhoven v Palazzo Doria v Římě a v berl. museu. Srv. Toman, Studien über Jan van S. (Lip., 1889).