Sedimenty

, usazeniny; geologie usazené horniny, sedimentární horniny – horniny vznikající zvětráváním a erozí starších hornin, transportem rozrušeného materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a následným usazením. Některé sedimenty jsou od prvopočátku pevné (např. evapority), jiné jsou sypké a teprve v průběhu diageneze se mohou měnit v pevné. Z genetického hlediska lze rozlišit tři základní typy sedimentů: a) klastické (úlomkovité), např. jíl (jílovec), písek (pískovec), štěrk (slepenec), vzniklé nahromaděním úlomků hornin, jejich minerálních zrn, úlomků schránek lastur ap.; b) organogenní, vzniklé tvořivou činností živočišných nebo rostlinných organismů, např. vápence korálových útesů; c) chemogenní, to je chemicky vysrážené, jako např. evapority, některé dolomity, železné a manganové rudy. Viz též sedimentace.

Související hesla