Sei Šónagon

, japonská básnířka. Její Důvěrné sešity jsou sbírkou črt, úvah a deníkových poznámek z dvorského prostředí; toto dílo bylo prvním japonským dílem žánru zuihicu (zápisky). Psala také básně tanka.