Sekulární variace geomagnetická

, pomalá časová změna geomagnetického pole. Její rychlost se vyjadřuje rozdílem dvou po sobě následujících průměrných ročních hodnot pole v daném místě. Tím jsou ze sekulární variace geomagnetické vyloučeny rychlé variace a poruchy, jež mají původ vně pevného zemského tělesa. Sekulární variace geomagnetická je projevem magnetohydrodynamických dějů v zemském jádře. Její hodnota na zemském povrchu se s místem mění. Prostorový průběh sekulární variace geomagnetické je znázorněn izoporami. Časový průběh v určitém místě je udáván diagramem, který sleduje změnu směru pole v daném bodě současným záznamem deklinace a inklinace. Podstatnou složkou sekulární variace geomagnetické je západní drift.

Související hesla