Sekundogenitura

, druhorozenectví – podle dědického řádu knížecích rodů nastoupení vlády druhorozeného syna.

Ottův slovník naučný: Sekundogenitura

Sekundogenitura (z lat., druhorozenství), zřízení, jež se vyskytuje u některých panujících rodův a vysoké šlechty a záleží v tom, že druhorozený syn (secundogenitus) a jeho potomstvo nastupuje v jistá práva majetková nebo nabývá vlády nad jistou zemí v náhradu za to, že prvorozenému synu (primogenitus) a jeho potomstvu dostalo se většího dílu z rodinného majetku nebo vlády nad větším územím. Tak zavedena byla v rodě habsbursko-lotrinském sekundogenitura v příčině Toskány a trvala až do r. 1859.

Související hesla