Seleukos I. Níkátór (Vítězný)

, řecký (makedonský) vojevůdce. Vyznamenal se zejm. na výpravě Alexandra III. Velikého do Indie; po Alexandrově smrti v roce 323 př. n. l. dostal do správy Babylónii. Postupně dobyl další území na Íránské plošině a vytvořil samostatnou říši (312 př. n. l.; královský titul přijal 305 př. n. l.). Vedl koalici diadochů proti Antigonovi I. Monofthalmovi; po vítězné bitvě u Ipsu 301 př. n. l. rozšířil svou říši na většinu území dobytých v Asii Alexandrem III. Velikým. V roce 281 př. n. l. krátce též makedonským králem; zavražděn.

Související hesla