Seleukovská říše

, asijská část panství Alexandra III. Velikého, kterou ovládli Seleukovci (312 – 64 př. n. l.). Zakladatelem říše byl Seleukos I. Níkátór, který porazil diadochy. Největšího územního rozsahu dosáhla ve 3. stol. př. n. l., kdy odpovídala území dobytému Alexandrem III. Velikým (od Malé Asie přes Sýrii, Mezopotámii a Persii až k Indii). Postupně ztracena zejm. příhraniční území (Baktrie, Parthie aj.); kolem roku 100 př. n. l. seleukovská říše zahrnovala pouze území Sýrie. Sféru vlivu seleukovské říše určovaly rovněž výsledky válek s Egyptem, Galaty a Římem. Seleukovská říše byla dobou helenizace zejm. severní Sýrie a Mezopotámie.

Související hesla