šelfové moře

, zoogeografie mělké moře při pevnině; na jedné straně je ohraničeno pobřežní linií, na druhé straně znatelným, prudce klesajícím přelomem, kterým začíná kontinentální svah. Průměrná hloubka šelfového moře je 180 – 200 m.

Související hesla