Selim I. Javuz (Hrozný)

, osmanský sultán od roku 1512. Na začátku své vlády potlačil vnitřní spory o moc v rámci vlastní rodiny a jako dědice určil svého syna Süleymana I. Kanuniho. Zaměřil se na rozšíření sultanátu a připojil Hidžáz, Egypt a Sýrii. Vystupoval proti ší’itům.

Ottův slovník naučný: Selim I. Javuz (Hrozný)

Selim I. (1512–1520) pomocí janičárů r. 1512 svrhl s trůnu svého otce Bájazída II. Byl fanatičtější než jeho otec a proto krutě pronásledoval šiity; tím se dostal také do války s Persií, v níž r. 1514 skvěle zvítězil u Čalderanu, načež podrobil si čásť Kurdistánu a Mesopotamie; r. 1516 porazil egyptské mameluky u Alepa, čímž nabyl Syrie a Palestiny; následujícího roku opanoval i Egypt a Arabii. Jakožto ochránce Mekky a Mediny přijal titul chalífy (t. j. nástupce prorokova).

Související hesla