šeps

, podkladová vrstva pro malbu, upravující povrchové vlastnosti (savost, barvu, jemnost, trvanlivost aj.) podložky, zpravidla plátěné. Je zhotoven z pigmentů (křída, sádra, bolus) a z organických pojidel (olej, klih).