Septuaginta

, řecký překlad Starého zákona v rozsahu alexandrijského kánonu biblického, pořízený na přelomu 3. a 2. stol. př. n. l. na pokyn Ptolemaia II. Filadelfa. Podle legendy se překladu účastnilo 72 učenců (latinsky Septuaginta, sedmdesát). Později byl překlad doplněn nejmladšími starozákonními spisy. Septuaginta je převážně citována v Novém zákoně a zdá se, že byla biblí rané církve. Judaismus se přiklonil k palestinskému kánonu biblickému.

Související hesla