šerosvit

, chiaroscuro – valérová malba využívající světelné hodnoty k plastické modelaci a prostorové iluzi; též grafická technika.

Související hesla