Serov Valentin Alexandrovič

, ruský malíř a grafik; hlavní představitel ruského impresionismu. Člen skupiny peredvižniků, později skupiny Mir iskusstva. Jeho realistická tvorba je založena převážně na impresionistické technice. Autor významných realistických portrétů (J. J. Levitan, F. I. Šaljapin, I. J. Repin), krajinomaleb, historických kompozic a později i dekorativních děl.

Ottův slovník naučný: Serov Valentin Alexandrovič

Sěrov Valentin Alexandrovič, syn před., výtečný ruský podobiznář (* 1865). Vystudovav pouze tři třídy gymnas. vstoupil do učení k I. J. Rěpinovi, načež dostal se na cís. akademii uměleckou, kdež byl předním učitelem P. P. Čistjakov. R. 1884 Sěrov opustiv akademii jal se pracovati samostatně, maluje hlavně podobizny. Od r. 1897 jest učitelem při moskevské škole malířské a sochařské. Jeho podobizny vyznamenávají se životní pravdivostí. Jsou to: podobizna carova, A. N. Sěrova, velkokn. Pavla Aleksandroviče, cís. Alexandra III., skladatele N. A. Rimského-Korsakova, malíře J. J. Levitana, spisov. N. S. Lěskova (tyto čtyři v Treťjakovské galerii v Moskvě), A. Noroka, Vsevoložského, Glazunova a j. Některé lepty vystavil r. 1904 v Praze na výstavě »Manesæ.

Související hesla