Setúbal

, město v Portugalsku jihovýchodně od Lisabonu na pobřeží Atlantského oceánu; 120 000 obyvatel (1995). Významný přístav, produkce rybích konzerv. Pozdně gotický kostel Igreja de Jesús (založen 1494) patří k nejcennějším v zemi.

Ottův slovník naučný: Setúbal

Setubal (dříve Setuval, Saint Yves, Saint Ubes), přístavní m. v port. distriktu lisabonském, 30 km jv. od Lisabonu, při zátoce Setubalské, do níž vlévá se otevřeným ústím ř. Pado, na jv. úpatí Serry da Arabida, konečná stan. trati Pinhal Novo-Setubal, má 21.819 obyv. (1900). Po zemětřesení r. 1775 bylo znovu pravidelně vystavěno, má 5 náměstí, pěkný chrám sv.Julia a jiné 4 kostely, klášter se zajímavými malbami, divadlo, v okolí četné villy a větrné mlýny. Setubal je třetí v řadě portugalských měst, ačkoliv blízkost Lisabonu je většímu rozvoji na překážku, vynikaje obchodem se solí, jež dobývá se v okolních salinách, a těší se pro svou čistou barvu dobré pověsti, tak že se vyváží až do Skandinavie; dále obchod s vínem hl. muškátovým, již. ovocem, olejem a sardinkami, které se loví ve velikém množství v okolním moři. Pět pevnůstek chrání prostranný bezpečný, 10 – 20 m hluboký přístav, navštěvovaný zvláště hojně loďmi skandinavskými. Na protější straně otevřeného ústí Sada rozkládá se uprostřed pískových přesypů zřícenina města Troje, snad římské Caetobrigy, založeného podle tradice r. 1170 př. Kr., se zajímavými zbytky lázní, vodovodů, mosaik a pod.