Severní pól

, průsečík osy zemské rotace se zemským tělesem na severní polokouli (90° s. š.); nachází se v Severním ledovém oceánu 4 087 m nad oceánským dnem v Euroasijském pásmu. – Pokusy o dobytí severního pólu souvisejí s hledáním námořních cest Severním ledovým oceánem. Jako první severního pólu dosáhl 6. 4. 1909 Američan R. E. Peary; údajné dobytí severního pólu F. A. Cookem o rok dříve zůstává nevěrohodné.

Související hesla