Severní Porýní-Vestfálsko

, německy Nordrhein-Westfalen – spolková země na západě Německa; 34 079 km2, 18,0 mil. obyvatel (1999), správní středisko Düsseldorf (571 000 obyvatel, 1998). Nejlidnatější a hospodářsky nejvýznamnější část Německa; jádro tvoří největší evropská konurbace (rýnsko-ruhrská). Povrch převážně nížinný v povodí Rýna, na jihovýchodě vrchovina Rothaar-Gebirge (843 m n. m.). – Těží se černé a hnědé uhlí. Převládá těžký průmysl (strojírenský, hutnický, chemický, petrochemický), dále textilní, potravinářský aj. Velmi hustá dopravní síť včetně říčních průplavů (přístav Duisburg). Pěstuje se pšenice, cukrová řepa, ovoce, zelenina. Hlavní střediska Duisburg, Essen, Dortmund, Düsseldorf, Kolín nad Rýnem, Aachen.

Související hesla