Severoněmecká nížina

, německy Norddeutsches Tiefland – nížinné a mírně zvlněné území na severu Německa mezi Severním a Baltským mořem na severu a pásmem Středoněmeckých vysočin na jihu. Reliéf modelován kontinentálním ledovcem; četné morény a ledovcová jezera (Meklenburská jezerní plošina). Hlavní řeky Labe, Vezera a Emže; řada průplavů. Mírné přímořské podnebí (k východu roste kontinentalita). Pěstují se obilniny, brambory a krmné plodiny. Chov skotu, prasat.

Související hesla