Severozápadní průjezd

, anglicky Northwest Passage – námořní trasa mezi Atlantským a Tichým oceánem podél severních břehů Severní Ameriky. Od 16. stol. hledán zejm. Angličany a Holanďany; 1850 – 54 uskutečnil R. J. Mac Clure (1807 – 1873) první průjezd ve směru západ – východ, 1903 – 06 projel R. Amundsen jako první ve směru východ – západ. Vzhledem k obtížným klimatickým podmínkám je Severozápadní průjezd dosud dopravně a ekonomicky nevyužit.

Související hesla