Sfumato

, způsob šerosvitné malby, zpravidla pozadí obrazu, při němž jsou tvary obklopeny měkkým světelným kouřovým oparem a ztrácejí na ostrosti. Užíváno hlavně v renesanční hornoitalské malbě.

Ottův slovník naučný: Sfumato

Sfumato (ital. ze sfumare, zamžíti, prchnouti), v malířství výraz pro mlhavé, neurčité a blednoucí obrysy i barvy. Sfumata nemohli ovšem užíti malíři nevyspělých škol středověkých, až teprve velicí mistři italské renaissance, jako na př. Leonardo da Vinci, nalezli ve sfumatu prostředek ke zvýšení perspektivného dojmu a něžného koloritu. Correggio používal rád tajemného přísvitu a oblačného pozadí, aby z něho mohutné postavy dojemněji vystupovaly. Sfumato zvláště si oblíbil B. Est. Murillo pro četná svá »Zjevení«, aby jím vyjádřil hloubku a vroucnost citu. Modernímu malířství jest sfumato pro vzdušnou perspektivu tím, čím jsou mu zkratky k perspektivě kresby; podáváť kresbu i barvy tak, jakoby byly jemným závojem zastřeny. Kzl.

Související hesla