Shaffer Peter

, anglický dramatik. Jeho hry zkoumají vyhrocené lidské vztahy. Královský hon na slunce zobrazuje drama španělského conquistadora F. Pizarra, Equus vztah psychiatra a mladíka, který oslepil koně, Amadeus, hra o tragice průměrnosti, zachycuje žárlivý vztah skladatele Salieriho k Mozartovi. Komorní komedie Locika a libeček o fantaziích dvou osamělých žen představuje estetickou vzpouru proti ošklivosti. Postmoderní metadivadlo Dar Gorgony vkládá do příběhu dramatika a jeho rodiny obrazy z historických her, které dramatik napsal.

Související hesla